Hrad Okoř

„Na Okoř je cesta, jako žádná ze sta...“

LEVÝ HRADEC

Zdejší staroslovanské osídlení je doloženo už v 6. století. Údajně zde sídlil i jeden z bájných přemyslovských knížat, Neklan. V první polovině 9.století tu vzniklo hradiště, které patřilo k jednomu z nejvýznamnějších center přemyslovské moci. Po svém křtu zde nechal roku 822 nebo 824 kníže Bořivoj I. postavit pravděpodobně první kamenný křesťanský chrám (románskou rotundu sv. Klimenta podle velkomoravského vzoru) na území Čech. Na jejích základech byl později vystavěn gotický, poté barokní kostel. Další důležitou událostí, která se na Levém Hradci odehrála, bylo zvolení Vojtěcha z rodu Slavníkovců druhým pražským biskupem (a prvním biskupem z českého rodu). Po přesídlení Přemyslovců význam hradiště upadá a v 11. století pak zaniká.

V 19. století v okolí bývalého hradiště začala skupina nadšených vlastenců provádět archeologické práce, na které v polovině 20. století navázali profesionální archeologové. Výzkumné práce nejsou dodnes zcela uzavřeny.

Levý Hradec se nachází na vyvýšeném ostrohu nad Vltavou u Roztok. Chcete-li jeho návštěvu spojit s pěkným výletem, vydejte se z Roztok po zelené značce. Cesta je dlouhá asi 2 km a odměnou za výstup k bývalému hradišti vám bude nádherný pohled na kroutící se meandr Vltavy a její protější svahy. Z Levého Hradce můžete pokračovat po turistické značce podél Vltavy k vrcholu Řivnáč, který byl osídlen už v mladší době kmenné. Stopy z této dávné epochy objevil v 19. století roztocký lékař Čeněk Rýzner a nálezy pojmenoval Kulturou řivnáčskou. Objevy z prostoru mezi Holým vrchem na rozhraní roztockého, měřického a žalovského katastru pak Rýzner nazval Únětickou kulturou. Mezi nálezy jsou typické nádoby s měsíčkovitými nebo rohatými uchy, zásobnice a především tzv. kulovité amfory, které se nacházejí i v okolí Šárky a Černošic. Cenné vykopávky máte možnost si prohlédnout v roztockém Středočeském muzeu. Levý Hradec je dodnes sledován archeology z Archeologického ústavu AV ČR a Středočeského muzea.

Doprava

Autem se dostanete na Levý Hradec z Prahy směrem na Slaný přes Roztoky. Autobusy na Levý Hradec jezdí z Dejvické. Vystoupíte na zastávce Roztoky – Levý Hradec, odkud je to jen nekolik minut pěšky k bývalému hradišti. O víkendu však autobusy nejezdí příliš často, pouze 1x za hodinu s polední pauzou.

Vlakem se dá na Levý Hradec dostat z Masarykova nádraží. Vystoupíte na zastávce Roztoky – Žalov a odtud půjdete strmým kopcem po značce k hradišti.

Víte že…

Víte, že nedaleko Vlašimi naleznete CHKO Velký Blaník se slavnou horou, jež se prý jednou do roka otevírá? Podle pověstí v ní spí udatní rytíři, kteří se vzbudí a přijedou na pomoc, až bude národu nejhůře.