Hrad Okoř

„Na Okoř je cesta, jako žádná ze sta...“

ROZTOKY A OKOLÍ

Roztoky leží asi 2 km severně od Prahy. Místo, kde se dnešní Roztoky nacházejí, bylo osídleno už v době před 6 000 lety. Vedly tudy obchodní stezky, kudy jezdili obchodníci do středních Čech. Dovážel se jantar, zlato a především měď. Podle současných konstrukcí bydleli tehdejší zdejší lidé v obdélníkových domech velkých až 6x20 metrů postavených na nadzemních kůlových konstrukcích. Že šlo o kulturu vyspělou se společenskou hierarchií dokazují odkrytá skupinová a rituální pohřebiště.

První písemná zmínka o Roztokách se nachází v panovnické listině z roku 1233. V 13. století tu již stála vodní tvrz a je doložena existence opatského domu s poplužním dvorem, který spadal do vlastnictví břevnovského kláštera. Rytíř David Boryně ze Lhoty koupil tvrz roku 1565 a nechal ji přestavět na renesanční zámek s honosným arkádovým ochozem.

Po bitvě na Bílé Hoře se Roztoky staly majetkem rodu Lichtenštejnů. Na záčtku 19. století koupil panství profesor Josef Mader, po něm získali statek manželé Leaderovi, kterým zůstal až do počátku 20. století. V 19. století se Roztoky staly oblíbeným místem bohatých Pražanů, kteří si zde stavěli svá honosná sídla. Po druhé světové válce byla v Roztokách vystavěna továrna na výrobu penicilinu, později Výzkumný ústav antibiotik a biotransformací. V roce 1968 byly Roztoky prohlášeny za město a získaly vlastní znak s přemyslovskou orlicí s třešňovým květem.

Zámek

Dnešní zámek vznikl na místě bývalé vodní věžové tvrze. V roce 1639 poškodila švédská vojska roztocké panství tak, že musela být provedena i rozsáhlá oprava zámecké budovy. Při selském povstání v roce 1775 nevolníci zničili roztockou kapli na zámku. Díky tomu proběhly v 17. a 18. století úpravy, které výrazně pozměnily vzhled zámku. Padací most byl nahrazen kamenným, upraveno bylo nádvoří, věžičky arkýře, ke změnám došlo i v interiérech (štukové výzdoby stropů aj.)

Krušné doby nastaly zámku v roce 1948, kdy byl zámek znárodněn a zdevastován. Díky Vlastivědnému odboru při Osvětové besedě v Roztokách byl opraven a zpřístupněn veřejnosti. Od roku 1961 bylo v jeho prostorách slavnostně otevřeno Okresní muzeum.

Výlety z Roztok

Přívozem do Klecánek
Roztoky jsou výchozím bodem turistických značek pro hezké výlety do okolí. Přímo z roztockého vlakového nádrží se po žluté značce dostanete k přívozu přes Vltavu. Ten jezdí cca od 6 do 20 h v půlhodinových intervalech (přes víkend pouze do 18 hodin). Počítejte s polední přestávkou (9-13 v pracovní dny, o sobotách a nedělích jen od 12 do 13 hodin). Vylodíte se na druhém břehu v Klecánkách (možnost občerstvení) odkud vede červená značka po proudu řeky. Po cestě je k vidění klecanský jez, malá vodní elektrárna a zdymadlo. Na křižovatce se zelenou značkou opustíte červenou a vydáte se doprava do kopce. Dostanete se do Klecanského háje, který je chráněný jako přírodní památka. Kdo má chuť, může zajít ještě dál do Klecan, působiště ve své době populárního spisovatele Václava Beneše Třebízského.

Podél únětického potoka
Údolí potoka je částí přírodní rezervace Roztocký háj – Tiché údolí, která má rozlohuí 114ha. Nachází se tu neobvyklé množství vzácných rostlin i živočichů.

Cesta podél únětického potoka začíná také na roztockém nádraží. Vydáte se po modré značce na první odbočce směrem na Prahu vpravo. Tiché údolí skýtá je skutečně jedinečnou výstavou vilové architektury konce 19. a 20. století. Na konci údolí si v příjemném prostředí přímo na břehu potoka můžete dopřát občerstvení v restauraci Koliba. Za ní už vejdete do údolí únětického potoka. Cesta se příjemně vine podél potoka a při pohledu na nespoutanou okolní přírodu se ani nechce věřit, že jste jen pár km od Prahy.

V minulosti potok poháněl několik mlýnů. Za zmínku stojí Spálený mlýn z konce 18. století. Nejméně třikrát vyhořel a později sloužil také jako továrna na svíčky, pekárna či pražírna ječmene. Dalším zachovalým stavením je Trojanův mlýn. Jeho základy pocházejí již někdy z 12. století. Za doby Přemyslovců kolem něho vedla důležitá obchodní stezka nazývaná Via magna spojující obchodní cestu mezi Prahou a hradištěm na Levém Hradci. Cesta údolím ústí u Únětického rybníka, který při hezkém počasí slouží jako koupaliště.

Doprava do Roztok

Autobusem z Dejvické do Roztok, odtud pěšky. Cesta trvá asi 16 minut, autobusy jezdí cca 1x za hodinu.

Autem z Prahy po silnici na Slaný, asi 5 min z Dejvic. Vlakem se do Roztok dostanete z Masarykova nádraží. Vlaky jezdi zhruba po hodině a cesta trvá okolo 15 minut.

Víte že…

K Deštné v Orlických horách hostí známé akce? K nejzajímavějším patří divoká veselice Rampušákovo loučení se zimou, Orlický maratón a půlmaratón a světový pohár ve skibobobech.